​Ny Prins Henrik Skole

Beskrivelse:

ARPE & KJELDSHOLM A/S har indgået aftale om bygherrerådgivning og byggestyring med Ejendomsselskabet Den Franske skole på Frederiksberg ApS i forbindelse med opførelsen af den Ny Prins Henrik Skole.

Ny Prins Henrik Skole bliver på 11.200 m2, hvor 9.800 m2 er nybyggeri og 1.400 m2 er renovering af eksisterende bygning - den tidligere administrationsbygning for Landbohøjskolen.

Den eksisterende bygning bliver bygget sammen til en base i stueplan, og så kommer der to nye bygningskuber i øst og vest - hver bygningskube bliver i 5 etager. Udover de 11.200 m2 vil der være ca. 1500 m2 kælder; hvoraf de 500 m2 er eksisterende allerede. Det udvendige areal er ca. 7.200 m2, hvoraf 2.600 m2 er på tag.

Byggesagen er en del af et større bydelsprojekt på Rolighedsvej By Campus. Skolen kommer til at kunne rumme 1.200 elever. Den Ny Prins Henrik Skole (Den Franske Skole) hører til et internationalt netværk, der favner 470 skoler i ca. 130 lande. Skolen kan derfor tilbyde en international og sammenhængende skolegang; helt fra børnehave og frem til studentereksamen.

Projektet er på nuværende tidspunkt stadig i projekteringsfasen - det forventes, at udførelsesfasen starter op ved årsskiftet 2019-2020.

Den Ny Prins Henrik Skole skal efter tidsplanen stå klar i december 2021.

ARPE & KJELDSHOLM A/S  |  Humletorvet 27, 4. 1799 København V  |  Tlf.: 33 38 10 90  |  E-mail: info@arpekjeldsholm.dk  |  CVR: 27 19 33 90​