Miljøsanering og Nedrivning af Gærkælder

med tilstødende kældre og tankfundamenter

​Bygherre:

Carlsberg Byen Ejendomme P/S

Ingeniørrådgivning:

ARPE & KJELDSHOLM A/S

Byggeledelse:

ARPE & KJELDSHOLM A/S

Tidsplan:

Projektering og udbud ultimo 2015 - Udførelse fra medio januar 2016

Beskrivelse

BBR-oplysninger.

Bygningen har matrikel nr. 20a bygnings nr. 48.49.51.52

Areal m2 15.878

Bygningerne er opført år.

Byg nr. 48 - 1949

Byg nr. 49 – 1953

Byg nr. 51 – 1946 forbygning, skal ikke nedrives.

Byg nr. 52 – 1963

Gærkælder er tidligere anvendt til produktion.

Bygningen er opført med murede vægge og kælderkonstruktion i beton.

Tanke er opført i beton og stål.

Maj 2017

Marts 2016

ARPE & KJELDSHOLM A/S  |  Humletorvet 27, 4. 1799 København V  |  Tlf.: 33 38 10 90  |  E-mail: info@arpekjeldsholm.dk  |  CVR: 27 19 33 90​