Bygherrerådgivning og byggestyring i Carlsberg Byen

Professionshøjskolen UCC's nye Campus, Bohrs Tårn og 32 mindre boliger, kontorer og butikker

​Bygherre:

Carlsberg Byen P/S

Bygherrerådgivning og Bygherretilsyn:

ARPE & KJELDSHOLM A/S

Entreprenør:

NCC Construktion Danmark A/S

​Beskrivelse

Carlsberg Byen Ejendomme A/S udbyder byggeafsnit 8 i totalentreprise.

ARPE & KJELDSHOLM A/S har forestået bygherrerådgivning og projekteringledelse af udbudet af denne store opgave, der omfatter ca. 80.000 m².

Campus, erhvervs- og boligbyggeri, 17.000 m² P-kælder, pladser, veje og bro over jernbane samt ny S-togsstation.

Det samlede byggeri forventes afleveret i 2017.

CBY8 er på 82.000 m². excl. kælder, hvoraf Campus Carlsberg udgør ca. 56.000 m².

Byggeriet vil, udover Campus Carlsberg, bl.a. huse detailhandel, erhverv og boliger.

I stueetagerne placeres hovedsageligt butikker og dagligvareforretninger.

I et 100 meter højt tårn (Bohrs Tårn) indrettes ejerboliger.

I den nordlige fløj indrettes mindre boliger og erhvervslejemål.

Fakta om Bohrs Tårn:

Bohrs Tårn bliver 100 meter højt og kommer samlet til at udgøre ca. 10.000 m². fordelt op 30 etager. De nederste 8 etager er til Professionshøjskolen UCC samt kontorer og butikker.

De øverste 22 etager rummer ejerlejligheder. Lejlighederne vil variere i størrelse fra 112 m². til 165 m²..

Fakta om Campus Carlsberg:

Når Campus Carlsberg står færdigt i 2016, bliver det det største uddannelsesbyggeri af sin slags i Danmark - og et af Europas største uddannelses- og forskningsmiljøer på det pædagogiske område. Omkring 10.000 fuldtidsstuderende, 6.500 deltidsstuderende og 800 medarbejdere vil havde deres daglige gang på det nye Campus, hvor der vil blive fokuseret på emner som læreruddannelse, socialuddannelse, sygepleje, fysioterapi og design.


Forud er foregået en hel del nedbrydningsarbejde, som omfatter nedbrydning af del af Ny Tap, Tap 2 og del af de gamle administrationsbygninger, samt forstærkning af De Hængende Haver, som bevares. I alt nedrives ca. 45.000 m².

Forud er ligeledes gået en lang proces med planlægning, projektering, midlertidig anvendelse, aktivering af området og meget andet.

Se nedrivningsfilm på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=RvO4feTFkEk

September-Oktober 2016:

Alle lejlighederne i Humlehuset er solgt og langt de fleste er flyttet ind​

I erhversdelen er flere af lejemålene lejet ud, og der kan i nedenstående artikler læses om, hvem der på nuværende tidspunkt skal flytte ind.

Ejendomswatch fortæller at mikrobryggeri flytter ind i Carlsberg Byen, læs - HER

Hvilket bryggeri skriver Estate Media om og kan læses - HER

​Food Supply skriver ligeledes, læs - HER

Juli 2016:

03. JULI 2016 - Carlsberg Station åbner - TV-Lorry var med

03. JULI 2016 - Første P-kælder med plads til mere end 350 biler åbner i Carlsberg Byen - Læs mere HER

01. JULI 2016 - Carlsberg Byen P/S overdrager Campus Carlsberg til professionshøjskolen UCC - Læs mere HER

Juni 2016:

Mal 2016:

Marts 2016:

Billeder fra 16. marts​ - facadeelementer er nu monteret op i 24 etagers højde.

Februar 2016:

November 2015:​

I De Hængende Haver er malerarbejdet i gang og der arbejdes fortsat med lofter og installationer. Ventilationsarbejder er ved at være afsluttet.

I Warehouse er der nu varme på fra etage 3 og op. På de øverste etager er arbejdet med gulvbelægning begyndt. På de midterste etager er installationerne godt fremme og lukning af lofter tilsvarende. På de øverste etager i bro nord er slutmaling og slutinstallationer begyndt. I Bro Midt og Bro Syd arbejdes der med gipsvægge. I den store idrætshal arbejdes der fortsat med forsatsvægge og indvendig beklædning. I Atrie Syd er stilladset taget ned og værn er sat op. Ståltrapper er løftet ind og en del er placeret. I Atrie Nord er stilladset på de øverste etager væk i takt med færdiggørelsen.

Tårnet har fået monteret alle etager og de søjler der skal bære afskærmningen på øverste etage, er også ved at være monteret. Installationer i taghuset er begyndt.

I Stuen og etage 2, 3, 4 og 5 i Karréen er der sat varme på. Der arbejdes fortsat med installationer og lukning af lofter i takt med færdiggørelsen.

Gulvbelægningen er ca. halvvejs på etage 3 og 4. På etage 1-2 og 6-7 er det sidste VVS arbejde ved at være færdigt. Arbejdet med glasvægge og karme er også i gang.

I Nordfløjens boligdel er udvendige døre og vinduer monteret og der er sat varme på. Indenfor er arbejdet med vådrumsmembran etc. er godt i gang og der arbejdes med lukning af skakte.

Produktion af de resterende balkoner er ved at være færdig og montagen kan snart begynde.

I erhvervsdelen er der nu gulve på alle etager, installationer i lofter er stort set færdige og lofter er tilsvarende ved at være lukkede. Udvendigt er størstedelen af murerarbejdet færdigt.

Humletorvet og ”sidegader” er dækket af plader for at beskytte membranen. På Stationspladsen er Stationsentreprenøren flyttet over til Karréen, således at der er plads til Stationsbutikkerne. Beton-delen af disse bygninger er nu færdige.

I hovedgaden fortsætter arbejdet med membraner og asfaltbelægninger.

Ved Carlsbergruten er arbejdet med københavnerspuns under cykelstien ved at være afsluttet.

Vigerslev Allé er stadig i gang med sidste etape. Støttemure er sat op og arbejdet med fortove, cykelstier, signalstandere og lysmaster er godt i gang.

2015-11-12 - Luftfoto

2015-11-25 - "Fiskeøje" fra Dansehallerne                                     2015-11-25 - Foto taget fra Kollegiet

​​

UCC v/Svend Rossen har lavet en ”tour de UCC” - se den HER

Oktober 2015:​

I De Hængende Haver er malerarbejdet i gang og der arbejdes med lofter og installationer.

Der er varme på de øverste etager i Warehouse og der er ved at være klart til at lave gulve i kontor- og undervisningslokaler samt dansesal på 6. og 7. etage. Gipsarbejdet er ved at være færdigt i hele bygningen og malerarbejdet følger umiddelbart efter. Lukning af lofter på de midterste og øverste etager er tilsvarende godt med. Bro Nord er malet og ved at være klar til slutinstallationer. I Bro Midt arbejdes der med forsatsvægge og i Bro Syd arbejdes der med forsats- og gipsvægge. I den store idrætshal arbejdes med forsatsvægge, lofter samt indvendig beklædning.

I tårnet skal der til at lægges dæk over 29. etage og det er således tæt på sin afslutning.

På etage 3, 4 og 5 i Karréen er der sat varme på. Der arbejdes med sprøjtemaling af installationer, lukning af lofter og der er ved at være klar til gulvbelægning. Ventilationen er ved at være på plads over hele bygningen. På etage 1-2 og 6-7 er det sidste VVS-arbejde ved at være færdigt.

I Nordfløjens boligdel er udvendige døre og vinduer monteret og der er sat varme på. Indenfor er arbejdet med vådrumsmembran etc. godt i gang og der arbejdes med lukning af skakte. Der er opsat en prøvebalkon og produktion af de resterende er i gang.

I erhvervsdelen er der lagt gulve på de øverste etager. På de nedre, der følger efter, er lofter er ved at blive lukket. Udvendigt er ca. 80 % af murerarbejdet færdigt.

Humletorvet og ”sidegader” er dækket af plader for at beskytte membranen. På Stationspladsen er arbejdet med membran i gang på den nordlige del. Når denne er færdig flyttes stationsentreprenøren hertil, hvorefter arbejdet med overbeton på den sydlige del kan påbegyndes.

I hovedgaden er der lagt asfalt i det første område, nordvest for rampen til kælderen.

På Carlsbergruten er midlertidigt ståldæk demonteret og de sidste betonelementer lagt ud.

Vigerslev Allé er i gang med sidste etape. Arbejdet med vejkassen er begyndt og de sidste støttemure er ved at være sat op.

2015-10-05 - Luftfoto

2015-10-05 - Set fra Vigerslev Allé​

September 2015:​

I De Hængende Haver er skallerne ved at være isoleret og beklædt med gips og der arbejdes med ventilation. Facaderne er tillige stort set lukket således at den indvendige aptering kan fortsætte.

På de øverste etager i WH er vægge og en stor del af installationerne i lofterne ved at være på plads. Der arbejdes fortsat i teknikrummet på 7. etage. På etage 6 er de første rum ved at være klar til slutinstallationer og gulve. På etage 5 og 4 er lukningen med første halvdel af loftpladerne begyndt en del steder. I de øvrige områder arbejdes fortsat især med installationer i lofter. På de nederste etager er de sidste forsatsvægge ved at blive lukket, samtidig med installationsarbejder fortsætter.

I Tårnet er der dæk over 27.etage og der er monteret dobbelthøje søjler til 28. og 29. etage. Arbejdet med porebetonvægge samt installationer i skakte følger løbende med op.

På etage 1 og 2 i Karréen er de indvendige vægge og installationer godt med, samtidig med der arbejdes med lukning af forsatsvægge de sidste steder. På de midterste etager (3. og 4.) er størstedelen af installationerne ved at være på plads og arbejdet med maling af disse, skal snart starte. På etage 5, 6 og 7 arbejdes fortsat med installationer og færdiggørelse af forsatsvæggene. På ydersiden samt i atrier fortsætter arbejdet med den yderste beklædning.

Kælderen er ved at være dækket af tyndpuds og arbejdet vil fortsætte noget tid frem.

I erhvervsdelen af Nordfløjen er arbejdet godt fremskredet. På øverste etage er der lagt gulve og på etage 3 er der ved at være klar til gulve. Etage 2 og 1 følger umiddelbart efter og her arbejdes med de sidste installationer i lofterne.

I boligdelen som ligeledes apteres oppefra og ned, er der støbt badeværelsesgulve og flisemureren skal i gang som det næste. Desuden arbejdes der med installationer i de store skakte.

På Humletorvet arbejdes der med at lægge membran på det sidste sydøstlige hjørne.

Der er støbt overbeton på størstedelen af Tapperitorvet. Det sidste arbejde de steder hvor der er rampe/overkørsel samt stillads må dog vente til senere.

På Carlsbergruten er alle elementer lagt, og demontering af midlertidigt ståldæk pågår, forud for afgravning af skråning mod bane.

Vigerslev Allé er omlagt til at sidste etape, der pågår som planlagt. Støttemure mod naboskel er under udførelse, forud for opbygning af egentlig vejkasse.​

2015-09-25 - kik fra Kollegiet

2015-09-25 - kik fra Dansehallerne​

Se byggeriet af Campus Carlsberg på 20 sek. - HER

Juli 2015:​


I De Hængende Haver er arbejdet installationer godt i gang på alle etager. "Skallerne" er klar til isolering.

Der er støbt betondæk på Boldbanen på etage 6 i Warehouse, der også er ved at være dækket ind.

I Tårnet er der dæk over etage 21.

På Karreen er taget færdigt og der er monteret ovenlys samt stativer til solceller. Der arbejdes fortsat med den yderste beklædning af facader.

Indvendigt er den første elevator i drift og der arbejdes på de øvrige. Der er monteret ståltrapper og værn og der arbejdes med forsatsvægge over det meste af bygningen.

På de øverste etager arbejdes der med gipsvægge og installationer.

I kælderen pågår arbejde med gipsvægge, ventilation og isolering af rør. Desuden arbejdes der med teknik- og varmerum.

I Nordfløjens øverste lejligheder er det første malerarbejde begyndt og teknik- og vvs-installationer godt i gang. På etage 2, som er den laveste etage for boliger, er der lagt tyndpuds og installationer er begyndt.

I erhvervsdelen er der udlagt tyndpuds på de 3 øverste etager. Endvidere arbejdes der med teknik og vvs-installationer.

Carlsbergruten er nået ca. 225 m og er ved at have nået stålbroen over banen. Der monteres løbende betonelementer, men en del arbejder må dog afvente at arbejdet med pæle er færdigt.

Langs Vigerslev Allé er en god del af fortovet nord for vejen lagt om og der er lagt kabelrør. Arbejdet med terrænopbygningen fortsætter.

​​

April 2015:​

Arbejdet på broen er afsluttet for nu og afventer en sporspærring for at blive støbt.

Warehouse og Karreen, der arbejdes på facadelukninger herunder er de indvendige arbejde ved at tage fart.

I Tårnet er dækket over etage 17 støbt. I den del af tårnet der ligger i Warehouse, arbejdes der fortsat med installationer i de store skakte. I selve kernen arbejdes der tillige med installationer i skaktene.

I De Hængende Haver er lyskupler monteret og tagdækning omkring dem snart færdig. Indvendigt arbejdes der fortsat med isolering af skallerne, samt teknikarbejder.

De fleste teknikarbejder i kælderen er ved at være på plads. I den del der ligger under Warehouse arbejdes der fortsat med opsætning af vægge.

På Carlsbergruten er sat pæle og udlagt betonelementer op til ca st.100. På den forreste del (arbejdsdækket) vil stålpladerne dog først blive erstattet af beton til sidst.

Langs Vigerslev Allé pågår arbejdet med rydning og terrænopbygning, lægning af kabelrør samt forberedelse for plantekasser

2015-04-24 - kik fra Kollegiet

2015-04-24 - kik fra Dansehallerne​

Januar 2015:

I artiklen her kan der læses om bæredygtigt byggeri vedr. byggeriet.

http://www.arpekjeldsholm.dk/files/manager/igangvaerende-byggesager/BYG%20Bæredygtigt%20Byggeri%201%202015.pdf

​Sidste betonelement lægges op

Udsigt fra karreen - etage 6

Kraner i baggrunden arbejder ved vores byggesag ved Tivoli Congress Center

Spuns slået og vi er dermed klar til at hæve Vigerslev Allé

Nu skyder de første boliger i Carlsberg Byen i vejret

I disse uger passeres en vigtig milepæl i Carlsberg Byen, hvor byggeriet af det 100 meter høje tårnhus er nået op over 8. sal og dermed til de første boliger.

Fra ottende til 30. etage kommer der 88 lejligheder varierende i størrelse fra 112 til 165 m².

I alt vil der blive bygget 3.000 boliger i Københavns nye bydel, som udgør et vigtigt element i visionen om en mangfoldig, bæredygtig og levende bydel.

Læs meget mere om byggeriet - ​HER

​På billedet herunder udfører Tim Kjeldsholm bygherretilsyn på bundpladen til det 100 meter høje boligtårn.

Bundpladen består af 300 ton armering og 1700 m³ konstruktionsbeton.

Læs mere​ HER ​vedrørende miljøsaneringen af De Hængende Haver, som nu er afsluttet​

Læs ​HER ​om byudviklingen i Carlsberg Byen's syd-østlige hjørne, som udgør Byggefelt 8.​

​Oversigtskort af det fremtidige Byggefelt 8 i Carlsberg Byen.

ARPE & KJELDSHOLM A/S  |  Humletorvet 27, 4. 1799 København V  |  Tlf.: 33 38 10 90  |  E-mail: info@arpekjeldsholm.dk  |  CVR: 27 19 33 90​